Herold

Plac

Notable

Bywalcy

Instytucje

Gród

Dzieje

Cytadela

Plan


Gród jest mocno ufortyfikowany. Zgodnie z założeniem ma być nie tylko reprezentacyjny ale dawać bezpieczeństwo konstytucyjnym władzom państwowym. Na planie fortyfikacji widać rozmieszczenie elementów obronnych. Dodać należy, że promenada, którą pieszo cywile mogą się dostać do grodu wprost na Plac Defiladowy jest stale zaminowana i w przypadku wojny zostanie wysadzona w powietrze. Reprezentacyjny charakter grodu oraz jego ufortyfikowanie nadają specyficzny klimat godny siedziby najwyzszych władz państwowych. Ze względu na położenie zaś gród jest ulubionym miejscem fotografów i obowiązkowym punktem wycieczek górskich w Solardii.


Zakładając ograniczone środki obronne w przypadku konieczności wycofania się za grodem wprost w skale zostały wykute wejścia do wydrążonych w skale bunkrów. Wschodni bunkier jest wojskowy zaś zachodni książecy. Zadaniem obu jest dalsza obrona konstytucyjnych władz państwowych. Oba bunkry są połaczone tunelem w skale. Ze względu na bezpieczeństwo skład amunicji znajduje się tylko w części wojskowej. W czasie pokoju część książęca jest udostepniana do zwiedzania dla niewielkich zorganizowanych wycieczek z przewodnikiem.

Designed by Morfeusz Tyler (C) Copyrights by Solardia 2001-2013
Kompozycja cytadeli zaczerpnięta z pracy konkursowej dostępnej w internecie.