Herold

Plac

Notable

Bywalcy

Instytucje

Gród

Dzieje

Cytadela

Plan


Centralnym elementem grodu jest kompleks pałacowy "Ambasador". Zachowana została zasada powoływania ambasadora przy głowie państwa przyjmującego, dlatego też wraz z przeprowadzką Dworu Książecego do Sargentis przeniesiono ambasady obcych państw. Rozmach kompleksu nadaje mu istotnie ton reprezentacyjny co w przypadku ambasad jest pierwszorzędna sprawą, natomiast umieszczenie wszystkich ambasad w jednym kompleksie rozwiązuje sprawę oddawania budynków pod administrację panstwa wysyłajacego. W Sargentis zgodnie z przywilejem zamieszkują tylko Wielki Książę Solardii, Książę Cienia, Książę Bez Ziemi, Hetman Wielki Solardii, ambasadorowie i pracownicy korpusu dyplomatycznego - a co za tym idzie także głowy obcych państw, oraz gwardziści w służbie czynnej. Pozostali Książęta, kniaziowie i ksieżniczki są obligatoryjnie każdorazowo przyjmowani w Hotelu Książecym. W grodzie nie można meldować osób postronnych więc gród pozostaje w całości reprezentacyjny. Wewnetrzną część kompleksu zajmuje Plac Defiladowy, na którym odbywają się uroczystości z okazji świąt państwowych i innych waznych wydażeń. Na plac defiladowy prowadzi promenada pozwalająca na swobodny ruch pieszy spoza grodu.

Kolejnym ważnym budynkiem jest Zamek Wielkiego Księcia Solardii. Klasycystyczny zamek w istocie ma nadawać wizerunek trwałosci monarchii a nowoczesna arążacja podkreślać ciągły rozwój Wielkiego Księstwa. Przed zamkiem znajduje się Plac Reprezentacyjny, który spełnia funkcje miejsca, gdzie oficjalnie Wielki Książe przyjmuje delegacje obcych państw. Zaraz za zamkiem znajdują się Ogrody Książęce, które są traktowane jako prywatna ostoja monarchy. W pobliży zamku znajduje się Kaplica Przodków. Wielki Książę jako zwierzchnik kultu przodków, nosi tytuł Obrońcy Przodków, winien blisko swego zamku utrzymywać miejsce kultu i wywiazywać się należycie z powinności wobec wiernych i wobec pamieci o przodkach. W zasadzie każdy z umiejscowionych w grodzie budynków spełnia jedyne w swoim rodzaju i specyficzne funkcje. Niesposób obisać każdy z nich w formie zwiezłego opisu dlatego pozostałe budynki należy zwiedzić z przewodnikiem. Bardzo ważnymi z punktu widzenia państwa są następujące budynki znajdujace sie w Sargentis: Zamek Księcia Cienia, Pałac Księcia Bez Ziemi, Pałac Rady Książęcej, Sztab Generalny Gwardii Solardii, siedziba Hetmana Wielkiego oraz Instytut Nobilitowanych.

Designed by Morfeusz Tyler (C) Copyrights by Solardia 2001-2013
Kompozycja cytadeli zaczerpnięta z pracy konkursowej dostępnej w internecie.